CLIENTENRAAD WIL NOG MEER CONTACT MET ACHTERBAN OM GEMEENTE OPTIMAAL TE KUNNEN ADVISEREN

De Wmo Cliëntenraad Utrecht heeft een website gelanceerd: wmoclientenraadutrecht.nl. Alle inwoners van Utrecht kunnen hier terecht met vragen, klachten of suggesties over het Wmo-beleid van de gemeente Utrecht. De Cliëntenraad wil graag zoveel mogelijk contact met Wmo-gerechtigden om erachter te komen waar men behoefte aan heeft. Met deze kennis kan de raad de gemeente nog beter van gevraagde en ongevraagde adviezen voorzien.

De Wmo Cliëntenraad adviseert de gemeente Utrecht al een aantal jaar op het gebied van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het uitgangspunt van deze wet is dat alle burgers volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Als de zelfredzaamheid en participatie in gevaar komen, moeten burgers kunnen rekenen op ondersteuning. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toekennen en organiseren van zaken als voorzieningen in huis voor mensen met een beperking, spreekuren bij buurtteams en hulp en begeleiding van mensen die niet volledig zelfstandig kunnen leven. De Wmo Cliëntenraad Utrecht denkt mee met de plannen van de gemeente en kijkt ook naar hoe het beleid wordt uitgevoerd.

De raad zoekt actief contact met Utrechtse burgers, vooral Wmo-gebruikers. De website is gebouwd om dit te vergemakkelijken en is dan ook toegankelijk voor iedereen. Op deze manier krijgt de Utrechtse Wmo-gebruiker nog meer inspraak bij beslissingen over de leefbaarheid en dienstverlening in zijn/haar directe omgeving.

____________________________ EINDE PERSBERICHT _____________________________________

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lindy Brouwer-van Laarhoven, Ondersteuner Wmo Cliëntenraad Utrecht

E-mail: wmocrutrecht@lindentekst.nl

Tel: 06-14041000

Deel dit bericht: