Adviezen | Archief

Adviesaanvraag

De Wmo Cliëntenraad geeft het college van burgemeester & wethouders gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvoornemens, over de uitvoering en over de evaluatie van beleid. Bij ieder advies kijkt de raad integraal en door de ogen van de inwoners. Daarbij maakt de Cliëntenraad gebruik van de input van de netwerkgroepen van belangenbehartigers. Het college van B&W reageert schriftelijk op de adviezen van de Adviesraad en betrekt deze adviezen al dan niet bij het te voeren beleid.

Naast advisering kan de Cliëntenraad ook ongevraagd signalen afgeven over knelpunten en onderwerpen agenderen tijdens het overleg met de contactpersoon bij de gemeente.

Uit te brengen adviezen

De Cliëntenraad is benieuwd of u nog suggesties voor ons hebt.

Uitgebrachte adviezen

Zodra het college van B&W haar reactie op een advies heeft gegeven, publiceert de Cliëntenraad het uitgebrachte advies hier.

« teruglees verder »