Waar kan ik hulpmiddelen zoals een rolstoel, scootmobiel, deuropener, e.d. aanvragen?

Rolstoel, scootmobiel | Gemeente Utrecht

Waar kan ik Hulp bij het Huishouden aanvragen?

Hulp bij huishouden | Gemeente Utrecht

Hoe laat ik mijn huis aanpassen aan mijn beperking?

Hulp bij zelfstandig wonen | Gemeente Utrecht

Hoe kom ik aan woonruimte met mijn beperking?

Utrecht – Het Vierde Huis

Wie kan mij adviseren bij mijn verhuizing?

De verhuisadviseur in Utrecht geeft advies aan mensen van 55 jaar en ouder die een woning met drie slaapkamers of meer huren van een woningcorporatie. En die naar een kleinere woning willen verhuizen.
De Verhuisadviseur Senioren
Tel.: 030 236 18 04
E-mail: verhuisadviseur@stade.nl

Wat is een onafhankelijke cliëntondersteuner?

De onafhankelijke cliëntondersteuner kan u helpen als u vragen heeft over het regelen van zorg of ondersteuning. U kunt deze mensen op elk punt in het proces inschakelen: vooraf, tijdens en na het aanvragen van zorg.

  • zij geven informatie en advies over de aanvraagprocedure
  • zij helpen om uw vraag onder woorden te brengen
  • zij gaan mee en ondersteunen u tijdens gesprekken
  • zij helpen bij het maken van bezwaar als u het ergens niet mee eens bent

De onafhankelijke cliëntondersteuner is neutraal en onpartijdig. Ze werken onafhankelijk van de buurtteams en de gemeente Utrecht.

Wat is een onafhankelijke cliëntondersteuner?

of lees hier meer bij U-Centraal.

Hoe kom ik in contact met een onafhankelijke cliëntondersteuner?

Ga naar de website van U-Centraal.

Wat doet de Wmo Cliëntenraad?

De Wmo Cliëntenraad Utrecht (Wmo CR) adviseert de gemeente bij het opstellen van beleid over alles wat te maken heeft met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De Wmo CR kijkt naar wat de gemeente Utrecht van plan is, maar ook naar hoe het beleid wordt uitgevoerd. De raad geeft, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het college met het doel om het gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan te beïnvloeden, zodat alle inwoners op basis van zelfredzaamheid optimaal kunnen participeren in de samenleving.