Organisatie
De Wmo Cliëntenraad Utrecht heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een adviseur, een penningmeester en 1 of 2 leden. De raad heeft maximaal 14 leden. De leden zijn vrijwilligers, die zich committeren voor minimaal twee uur per week. Ze zijn ervaringsdeskundige. Ze kunnen ook professioneel of anderszins betrokken zijn bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en weten wat er in de gemeente Utrecht speelt op dat gebied (of willen dat graag uitzoeken). Maandelijks komt de cliëntenraad bijeen op woensdagmiddag. Kijk hier als u de verslagen van deze bijeenkomsten wilt lezen.

Beleidsvelden
De cliëntenraad adviseert en borgt de burgerparticipatie op de beleidsvelden Wonen, Welzijn en Zorg binnen de Wmo. Conceptadviezen, geformuleerd door leden van de cliëntenraad, worden plenair door de raad in een vergadering besproken en vastgesteld. Zo hebben ervaringsdeskundigen zelf inspraak in het Wmo-beleid.

Relatie met het college van burgemeester en wethouders
De Wmo Cliëntenraad heeft een vast contactpersoon bij de gemeente. Het college behandelt de gevraagde en ongevraagde adviezen van de Wmo CR en koppelt de bevindingen van het college terug. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen wethouder en cliëntenraad. De Wmo CR nodigt op regelmatige basis gemeenteraadsleden of -adviseurs uit om overleg te voeren over de stand van zaken.

Relatie met netwerkgroepen
De Wmo CR onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerkgroepen / achterban). We zorgen ervoor dat we in de gemeente Utrecht zichtbaar zijn als onafhankelijk orgaan. De Wmo CR zorgt ervoor – door contacten met de netwerkgroepen / achterban – tijdig signalen op te vangen en zo op de hoogte te zijn van specifieke behoeften van deze partijen. De netwerkgroepen / achterban leveren in veel gevallen een bijdrage aan een (gevraagd of ongevraagd) conceptadvies. Voorbeelden van netwerkgroepen / achterban waarmee op dit moment structurele contacten worden onderhouden zijn: Cosbo, Solgu, Maatschappelijk Netwerk Utrecht.

Nieuwe leden

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Deze periode kan met maximaal één termijn van vier jaar worden verlengd.
We zijn altijd op zoek naar nieuwe, actieve leden.
Hebt u affiniteit met en belangstelling voor de uitvoering van de Wmo in Utrecht?
Wilt u meer weten over onze cliëntenraad of wilt u lid worden?
Meldt u zich dan aan via e-mail of vul het contactformulier in en we nemen contact met u op.