Vergaderen
De Wmo Cliëntenraad Utrecht vergadert een keer in de maand op woensdagmiddag. Er wordt van elke vergadering een verslag gemaakt. De verslagen worden gepubliceerd op de website. Het bestuur (waaronder voorzitter, penningmeester, ondersteuner en evt. adviseur) komt indien nodig vaker bij elkaar.

Voor het schrijven van adviezen over bepaalde onderwerpen wordt soms een werkgroep samengesteld met mensen die hierin (ervarings)deskundige zijn. Alle adviezen en uitgaande communicatie worden voorafgaand aan publicatie tijdens een plenaire bijeenkomst van de cliëntenraad besproken. Daarna wordt de informatie op deze website gezet.

Overleg met gemeente

De Wmo Cliëntenraad heeft een vaste contactpersoon bij de gemeente. Deze ambtenaar helpt ons contact te leggen met de juiste beleidsadviseur, wethouder of ambtenaar voor bepaalde kwesties. De ondersteuner en de contactpersoon hebben regelmatig contact met elkaar. De contactpersoon is ook betrokken bij het vaststellen van de jaarlijkse begroting (het werkbudget) van de raad.

Vergaderingen gemeente

De leden van de cliëntenraad bezoeken relevante commissie- en raadsinformatiebijeenkomsten van de gemeenteraad en spreken met beleidsmedewerkers en gemeenteraadsleden.

De vergaderingen van de cliëntenraad

De bijeenkomsten 2020 van de Wmo Cliëntenraad worden eens per maand van 14:30 tot 16:30 uur in het De bijeenkomsten 2022 van de Wmo Cliëntenraad worden eens per maand van 13:30 tot 15:30 uur in de vergaderruimte bij Solgu (Churchilllaan 11) of online via MS Teams gehouden. De data zijn:

  • Woensdag 19 januari
  • Woensdag 16 februari
  • Woensdag 23 maart
  • Woensdag 20 april
  • Woensdag 18 mei
  • Woensdag 22 juni
  • Woensdag 7 september
  • Woensdag 12 oktober
  • Woensdag 16 november
  • Woensdag 14 december

In juli en augustus wordt alleen vergaderd als er dringende kwesties spelen.