Vergaderen
De Wmo Cliëntenraad Utrecht vergadert een keer in de maand op woensdagmiddag. Er wordt van elke vergadering een verslag gemaakt. De verslagen worden gepubliceerd op de website. Het bestuur (waaronder voorzitter, penningmeester, ondersteuner en evt. adviseur) komt indien nodig vaker bij elkaar.

Voor het schrijven van adviezen over bepaalde onderwerpen wordt soms een werkgroep samengesteld met mensen die hierin (ervarings)deskundige zijn. Alle adviezen en uitgaande communicatie worden voorafgaand aan publicatie tijdens een plenaire bijeenkomst van de cliëntenraad besproken. Daarna wordt de informatie op deze website gezet.

Overleg met gemeente

De Wmo Cliëntenraad heeft een vaste contactpersoon bij de gemeente. Deze ambtenaar helpt ons contact te leggen met de juiste beleidsadviseur, wethouder of ambtenaar voor bepaalde kwesties. De ondersteuner en de contactpersoon hebben regelmatig contact met elkaar. De contactpersoon is ook betrokken bij het vaststellen van de jaarlijkse begroting (het werkbudget) van de raad.

Vergaderingen gemeente

De leden van de cliëntenraad bezoeken relevante commissie- en raadsinformatiebijeenkomsten van de gemeenteraad en spreken met beleidsmedewerkers en gemeenteraadsleden.

De vergaderingen van de cliëntenraad

De bijeenkomsten 2024 van de Wmo Cliëntenraad worden eens per maand van 13:30 tot 15:30 uur in de vergaderruimte bij Solgu (Churchilllaan 11) gehouden. Hybride vergaderen is mogelijk. De data zijn:

  • Woensdag 24 januari
  • Woensdag 21 februari
  • Woensdag 20 maart
  • Woensdag 17 april
  • Woensdag 22 mei
  • Woensdag 26 juni
  • Woensdag 4 september
  • Woensdag 16 oktober
  • Woensdag 20 november
  • Woensdag 18 december

In juli en augustus wordt alleen vergaderd als er dringende kwesties spelen.