De Wmo Cliëntenraad Utrecht adviseert de gemeente Utrecht gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling en uitvoering van het Wmo-beleid. Door uitbreiding van onze activiteiten zijn we op zoek naar enthousiaste nieuwe leden. Wie we zijn?

Onze cliëntenraad is onafhankelijk en bestaat uit leden die zitting hebben op persoonlijke titel en in Utrecht wonen. De Wmo Cliëntenraad Utrecht bestaat uit vrijwilligers (Wmo-cliënten, professionals op het gebied van de Wmo, vertegenwoordigers van bepaalde doelgroepen) en vergadert 1 keer per maand op woensdagmiddag. Daarnaast kunnen de leden lid zijn van belangengroeperingen en relevante bijeenkomsten in de stad bijwonen. Bij ons advieswerk staan de ervaringen, signalen en het perspectief van inwoners centraal. Het gaat dan over o.a. de voorzieningen voor zelfstandig wonende inwoners met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, over hulpmiddelen en huishoudelijke hulp.

U wordt gedurende het eerste jaar begeleid door de ondersteuner van de cliëntenraad. Ook biedt de raad de mogelijkheid tot (bij)scholing. Vrijwilligers ontvangen onkostenvergoeding.

Wat vragen wij?
We zoeken geen mensen met een bepaalde opleiding, wel mensen die gebruik maken van de Wmo (of daar veel kennis van hebben) in Utrecht. Mensen die oog hebben voor de belangen van alle doelgroepen van de Wmo. U bent in staat het gemeentelijke Wmo-beleid en de uitvoering daarvan kritisch te beoordelen. Dat betekent dus dat u nota’s, raadsbrieven etc. wilt lezen. En u bent bereid een klein aantal uur per week te besteden aan deze raad.  

Wie zoeken wij?

  • U bent bereid en in staat een actieve rol te spelen in het (mede) opstellen van adviezen en andere teksten en/of het vertegenwoordigen van de Wmo Cliëntenraad in externe overleggen (o.a. met de gemeente).
  • U kunt communiceren per e-mail en kunt bestanden in Word, Excel en pdf lezen.
  • U heeft inzicht in en/of bent betrokken bij het functioneren van de basisvoorzieningen in de wijken.
  • U kunt goed samenwerken en bezit communicatieve vaardigheden.
  • U bent bereid een aantal uur per week (max. 2 uur) beschikbaar te zijn voor de taken van de adviesraad.
  • De Wmo Cliëntenraad wil een afspiegeling van de Utrechtse bevolking zijn. Daar wordt bij de samenstelling van de raad rekening mee gehouden.
  • U bent niet werkzaam bij de gemeente Utrecht of bij een instelling die belang heeft bij het gemeentelijk beleid.


Wilt u meer weten?

Voor meer informatie of om u op te geven kunt u contact opnemen met Lindy Brouwer (ondersteuner) via info@wmoclientenraadutrecht.nl. We zijn telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag tussen 9 en 11 uur op telefoonnummer 06 14041000.


Deel dit bericht: