coalitieakkoord

Vorige week woensdag 1 juni presenteerde het nieuwe Utrechtse college het programma voor de komende vier jaar. We hoorden veelbelovende woorden over grote ambities. Utrecht wordt een stad met meer kansengelijkheid, meer woningen voor mensen met een kleinere beurs, en meer aandacht voor de klimaatcrisis. We zijn natuurlijk vooral benieuwd naar de kansengelijkheid. Want mensen met een beperking zijn vaak niet of als laatste in beeld. En dan is het vaak te laat: dan moeten er dingen aangepast worden of anders geregeld. En dan blijkt het geld op of wordt het te duur.

Denk eerst aan mensen met een beperking
Daarom hebben we het college gevraagd om bij het schrijven van hun programma eerst aan mensen met een beperking te denken. Als je je vooraf verdiept in wat nodig is om hen mee te laten doen, en dat meegeeft aan uitvoerders, is de kans groter dat een project of beleid voor iedereen geschikt is.

Voorbeelden uit het collegeprogramma
Bij onderstaande voorbeelden uit het collegeprogramma zouden belangenbehartigers van mensen met een beperking vooraf betrokken moeten worden:

Divers personeelsbestand gemeente, pag. 22:
“We stellen alles in het werk om de streefcijfers voor een divers personeelsbestand te behalen. De raad wordt jaarlijks op de hoogte gehouden van de vorderingen rondom streefcijfers van aantallen bi-culturele medewerkers in de hogere schalen.”
We vinden dat er ook gestreefd moeten worden naar een divers personeelsbestand door mensen met een beperking aan te nemen.

Volkshuisvesting wonen, pag. 32:
“We geven prioriteit aan meer onzelfstandige studentenhuisvesting. Dit doen we met een stimuleringsregeling.”
We vinden dat bij alle studentenhuisvesting ook rekening gehouden moet worden met studenten die een beperking hebben.

Groene en klimaatbestendige leefomgeving, pag. 45:
“Onze ambitie is om de komende tien jaar de volgende parken aan de stad toe te voegen: Moreelsepark, Smakkelaarspark, Lombokpleinpark, Rondje stadseiland, Natuurgebied Zuilen en Lunettenpark.”
Wij willen dat dit toegankelijke stadsparken worden.

Cultuur en Erfgoed, pag. 55:
“Verspreid in de stad moeten verschillende soorten evenementen mogelijk zijn.”
En dan graag toegankelijke evenementen waar iedereen van kan genieten.

Goed nieuws!
“Inclusie en VN-verdrag Handicap, pag. 21:
We vinden het hoopvol dat inclusie een apart hoofdstuk is met een expliciete verwijzing naar het VN-verdrag Handicap.

Voor het hele coalitieakkoord, kijk hier:
Coalitieakkoord 2022 – 2026 | Gemeente Utrecht

Bron: website Solgu

Deel dit bericht: