Eigen bijdragen Wmo

informatie van de gemeente Utrecht Onlangs is landelijk afgesproken dat de nieuwe procedure van het in rekening brengen en de inning van het abonnementstarief voor de eigen bijdragen Wmo niet…

Lees verderEigen bijdragen Wmo