Het afgelopen jaar hebben bewoners in Utrecht Oost met de gemeente, welzijns-, gezondheidszorg- en participatieorganisaties toegewerkt naar het Wijkpact Samen Oost. De ondertekening hiervan vond maandag plaats. Met het verdrag willen de partijen vraag en aanbod in de wijk bij elkaar brengen en meer aandacht besteden aan een gezonde leefstijl en positieve gezondheid.

De belangrijkste opgaven die in het Wijkpact Samen Oost worden benoemd zijn: meer sociale cohesie, meer laagdrempelig en preventief werken en extra aandacht voor zelf- en talentontwikkeling, een gezonde leefstijl en positieve gezondheid.

Taak en rolverdeling

Met het verdrag willen de partijen vraag en aanbod in de wijk beter bij elkaar brengen, zodat de juiste vraag, ondersteuning of zorg op de juiste plek plaatsvindt. “We willen samenwerken als één geheel en een aanspreekbaar en voor bewoners herkenbaar geheel vormen. Het mag niet uitmaken waar iemand met een vraag als eerste terecht komt,” zegt initiatiefnemer Anja van der Aa van de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar.

Overzicht

Als eerste zichtbare stap voor bewoners is de Meterkastkaart gemaakt met een overzicht van initiatieven en organisaties in de wijk. Deze kaart is bij alle huishoudens in de wijk Utrecht Oost bezorgd. Ook wordt nauwer samengewerkt rond complexe situaties in de wijk. In het wijkpact zijn concrete afspraken gemaakt over taak- en rolverdeling in de wijk, elkaar aanspreken en een overlegstructuur met gemeenschappelijke focuspunten. Er is een regiegroep ingesteld en partners organiseren vier keer per jaar bijeenkomsten om te komen tot een gezamenlijke wijkagenda, een algemeen wijkportaal en een buurtcampus. Ook wordt jaarlijks een gezondheidsevent georganiseerd.

De coördinatie komt bij de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar te liggen, een bewonerscollectief dat de samenwerking aanjaagt. Het wijkpact is onder meer ondertekend door de Hogeschool Utrecht, gemeente Utrecht, het Diakonessenhuis, Buurtteam Oost, Buurtzorg Wilhelminapark e.o. en de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar.

Bron: Skipr, Laura van Elst, 27 oktober 2021

Deel dit bericht: