Wmo-klanten hoeven geen eigen bijdrage abonnementstarief te betalen voor de maanden
april en mei 2020 omdat door de coronamaatregelen veel zorg niet geleverd kon worden.
Een gevolg daarvan kan zijn dat mensen die vorig jaar de regeling tegemoetkoming
zorgkosten (RTZ) kregen op basis van de eigen bijdrage Wmo, die dit jaar moeten missen.
Hun eigen bijdrage aan het CAK zou met € 190 net onder de drempel van € 200 blijven.
Om deze groep tegemoet te komen mogen de twee maanden die door minister zijn
vrijgesteld meetellen als zorgkosten voor € 19 per maand. Op de beschikking van het CAK
komt te staan dat april en mei 2020 zijn vrijgesteld. Een kopie van die beschikking vormt dan
het bewijs voor de RTZ.
Later dit jaar krijgt de groep die vorig jaar een toekenning had voor de RTZ maar voor 2020
nog geen aanvraag heeft gedaan, een brief van de gemeente. In deze brief staat informatie
over de coulanceregeling met betrekking tot de CAK facturen.

Deel dit bericht: