De Wmo Cliëntenraad Utrecht heeft gemerkt dat er de afgelopen periode veel verwarring is geweest
over de Regiotaxipas. Sommige mensen werden gebeld door of kregen een brief van de gemeente.
Dit leidde tot veel onrust onder de gebruikers van de Regiotaxi.
Omdat de Cliëntenraad dit erg vervelend vond, hebben de leden het uitgezocht en contact
opgenomen met de gemeente Utrecht.
Het volgende is gebeurd: de provincie Utrecht is beheerder van het contract van de Regiotaxi. Omdat
per 15 augustus een nieuw contract met een aanbieder in zou gaan, heeft de provincie alle
pashouders voor die datum aangeschreven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen actieve gebruikers
en inwoners met een pas die daar al een jaar of langer geen gebruik van hebben gemaakt. De eerste
groep heeft een brief ontvangen met een nieuwe pas. De tweede groep heeft een brief ontvangen met
het bericht dat wanneer men de pas wil behouden, men contact op moet nemen met de gemeente
zodat de nieuwe pas kan worden aangemaakt. Hiervoor is geen nieuwe intake nodig, want er bestaat
al een indicatie.
De gemeente heeft aangegeven dat de brief aan de tweede groep is verstuurd om het bestand zuiver
te houden en alleen actieve pasgebruikers in het bestand te houden.
Over deze brieven zijn heel veel vragen ontstaan en de gemeente is overspoeld met telefoontjes en
mailtjes, terwijl een goede toelichting op de brief vanuit de provincie nog ontbrak. Deze toelichting
volgde iets later, maar toen was de onduidelijkheid al ontstaan door een gebrek aan communicatie.
De regels zijn dus niet veranderd. Er is alleen een nieuw contract ingegaan onder beheer van de
provincie Utrecht. Mocht u de brief aan de tweede groep Regiotaxipas-gebruikers hebben ontvangen,
neem dan gewoon contact op met de gemeente Utrecht volgens de gegevens in die brief en u krijgt
een nieuwe pas.
Deel dit bericht: