De gevolgen van de corona-crisis en de maatregelen die er zijn genomen, leggen grote druk op de ondersteuning van mensen met een beperking of een chronische ziekte .

In ‘gewone tijden’ zijn zij veelal zelfredzaam met de ondersteuning die zij krijgen. Vrijwillige of verplichte thuisisolatie, het wegvallen van begeleiding en dagbesteding, het sluiten van scholen, inkomensdaling en het niet aansluiten van zorg uit persoonsgebonden budgetten op de huidige situatie, brengt die zelfredzaamheid in gevaar. Dat stelt Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.

Overbelasting mantelzorg

In een brief aan de minister vraagt Ieder(in) specifieke aandacht voor mensen met een beperking of een chronische ziekte in deze crisistijd. Er wordt momenteel groot beroep gedaan op de mantelzorg en dat is volgens de belangenorganisatie begrijpelijk. Maar Ieder(in) wil voorkomen dat de samenleving tegen een totale overbelasting en uitval van de mantelzorg op gaat lopen. Ook vreest de organisatie voor isolement voor grote groepen kwetsbare burgers.

Continuïteit onder druk

De continuiteit van zorg thuis en in instellingen staat volgens Ieder(in) onder druk. De organisatie ontving afgelopen week in verband met corona diverse vragen en signalen van mensen met een verhoogd gezondheidsrisico en hun familieleden. Preventie en het voorkomen van ziekteverschijnselen is voor deze groep van levensbelang, zo stelt de organisatie in de brief. Ook bij vrijwillige en verplichte afzondering moet de toegang tot medische zorg en zorg en ondersteuning thuis beschikbaar blijven.

Toegang boodschappen en sociaal contact

Er zijn tekorten en wachttijden ontstaan in de toegang tot dagelijkse levensbehoeften, zoals eten (via bezorging) en pijnstillers. Ook voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) is de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben onzeker, zo stelt ook Per Saldo.

Van mensen met een beperking in instellingen hoort Ieder(in) dat behandeling, ondersteuning en dagbesteding zelfs stopt. Ook is in een aantal instellingen bezoek aan kinderen en volwassenen met een beperking niet of slechts zeer beperkt toegestaan. Ieder(in) snapt dit vanuit het oogpunt van preventie, maar ziet wel dat dit zware beslissingen zijn voor bewoners en hun naasten.

Ieder(in) vraag het kabinet afspraken te maken met VWS, gemeenten (VNG) en zorgaanbieders (VGN/Actiz) over de continuïteit van zorg en ondersteuning en over de toegang tot boodschappen en sociaal contact.

Preventie

Ieder(in) vraagt het kabinet verder specifieke aandacht te hebben voor deze groep bij voorlichting. Voor mensen met een beperking of chronische ziekte is het namelijk extra belangrijk dat iedereen zich aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM houdt. Dat vraagt om toegankelijke en begrijpelijke informatie, ook in crisiscommunicatie. De organisatie vraag het kabinet toegesneden adviezen op te nemen voor mensen met een beperking en voor laaggeletterden, eventueel in een aparte weergave.

Bron: Skipr.nl

Deel dit bericht: