De Wmo Cliëntenraad Utrecht heeft onlangs een lijst met aandachtspunten opgesteld namens haar achterban. Deze lijst is naar alle politieke partijen in Utrecht gestuurd. De raad vraagt de partijen met deze punten rekening te houden bij het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Hieronder vindt u alle punten:

  • Het (integraal) pgb is als volwaardig alternatief van zorg in natura en aanschaf van hulpmiddelen beschikbaar. Dat betekent ook een flexibeler pgb voor hulpmiddelen thuis. Dus meer maatwerk leveren.
  • Meer regie door de gemeente op levering en reparatie hulpmiddelen (zie ook www.wmoclientenraadutrecht.nl/adviezen).
  • Geen verschraling van Wmo-budgetten (Hulp bij het Huishouden, Jeugdzorg, etc.).
  • Meer woningen bouwen die betaalbaar en toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en (migranten)ouderen. Dit mag niet ten koste gaan van anderen die een woning zoeken. Daarom moet de gemeente op korte termijn veel meer woningen bouwen dan men nu van plan is.
  • Meer diversiteit op de werkvloer: mensen met een beperking vaker opleiden tot ervaringsdeskundigen.
  • Goede toegankelijkheid van locaties voor hulpverlening.
  • Open eindfinanciering (d.w.z. de overheid moet meer geld vrijmaken voor gemeenten om Wmo-beleid uit te kunnen voeren).
  • Voortzetting van de subsidie voor het toegankelijker maken van bedrijf, organisatie of eenmanszaak. Hierdoor kunnen inwoners met een beperking zonder hindernis aan activiteiten meedoen of gebruik maken van voorzieningen (voor meer informatie, klik hier).
Deel dit bericht: