Vergaderen | Overleg

Maandelijks komt de Cliëntenraad plenair bijeen. Er wordt van elke vergadering een verslag gemaakt. Deze worden gepubliceerd op de website. Het bestuur (voorzitter, penningmeester, ondersteuner en evt. adviseur) komt indien nodig vaker bij elkaar. Voor sommige onderwerpen wordt een werkgroep samengesteld met mensen die op dit gebied (ervarings)deskundige zijn. Alle adviezen en uitgaande communicatie wordt voor publicatie eerst tijdens een plenaire bijeenkomst besproken. Daarna wordt de informatie op deze website gezet.

Overleg met gemeente

De Wmo Cliëntenraad heeft een vaste contactpersoon bij de gemeente. Deze ambtenaar helpt ons contact te leggen met de juiste beleidsadviseur, wethouder of ambtenaar voor bepaalde kwesties. De ondersteuner en de contactpersoon hebben meerdere malen per maand contact met elkaar. De contactpersoon is ook betrokken bij het vaststellen van de jaarlijkse begroting (het werkbudget) van de raad.

Vergaderingen gemeente

De leden van de Cliëntenraad bezoeken relevante commissie- en raadsinformatiebijeenkomsten van de gemeenteraad en spreken met beleidsmedewerkers en in voorkomende gevallen met gemeenteraadsleden.

De Cliëntenraadvergaderingen

De bijeenkomsten 2020 van de Wmo Cliëntenraad worden eens per maand van 14:30 tot 16:30 uur in het Stadskantoor Utrecht gehouden. De data zijn:
• Woensdag 22 januari
• Woensdag 19 februari
• Woensdag 18 maart
• Woensdag 22 april
• Woensdag 20 mei
• Woensdag 17 juni
• Woensdag 23 september
• Woensdag 21 oktober
• Woensdag 18 november
• Woensdag 16 december

In juli en augustus wordt er alleen vergaderd als er dringende kwesties spelen.

« teruglees verder »