even voorstellen…

Bestuur:

Saskia Batenburg
Voorzitter

Leuk dat u kijkt op onze website. Mijn naam is Saskia en ik ben in 1976 in Den Haag geboren. Vanwege een onbekende ziekte ben ik gehandicapt/beperkt. In Den Haag was ik verbonden aan het Haagse Jongeren met een Handicap-panel en zat ik in de Jongerenraad van de gemeente. Dit heb ik gedaan tot mijn verhuizing naar Utrecht. Sinds 2009 weet ik dat ik Charlevoix du Saguenay heb; dit komt maar 17 maal voor in Nederland. 
In 2003 ben ik afgestudeerd als Maatschappelijk werkster met als specialisatie hulpverlening voor ouderen. Sinds 2019 ben ik voorzitter van deze raad en ik zet me sinds 2017 actief in. Ik woon samen met mijn dochter in een Lokus woning in Terwijde. Ik propbeer de Wmo Cliëntenraad zo goed mogelijk op de kaart van Utrecht te zetten.

 


Dennis van Elten
Vice-voorzitter
Op mijn 35ste kreeg ik de diagnose Niet aangeboren Hersenletsel en sindsdien zet ik mij in voor mensen met een beperking. Vooral om het stigma dat er rond deze mensen hangt tegen te gaan. Ook hoop ik dat mijn ervaringsdeskundigheid op dit vlak verder uitgebreid kan worden. Ik wil mensen met een beperking helpen hun stem (weer) te laten horen in een samenleving die daar niet altijd aan gewend is.
Verder ben ik betrokken bij Solgu, De Armoedecoalitie van Utrecht en ik ben Wijkambasadeur van de wijk Overvecht. Met mijn ervaringen hoop ik bij te kunnen dragen aan een inclusieve samenleving.


Jakko Geluk
Penningmeester
Geboren in 1966, vanaf 1988 woonachtig in Utrecht. Vanaf 1999 ben ik rolstoelafhankelijk omdat ik geen functie meer heb in mijn linkerarm en linkerbeen als gevolg van een hersenziekte. Ik woon sinds 2001 zelfstandig in de Utrechtse wijk Lunetten. Mijn persoonlijke verzorging regel ik met een persoonsgebonden budget (pgb) via de zorgverzekeringswet. Ik heb parttime betaald werk als accountant bij de Belastingdienst. Sinds het najaar van 2017 maak ik deel uit van de Wmo Cliëntenraad als lid / budgethouder. Ik ben vanaf 1986 met tussenpozen bestuurlijk actief geweest bij diverse verenigingen. In en buiten de Wmo Cliëntenraad zet ik me in voor betere rolstoeltoegankelijkheid van de openbare ruimte, openbaar vervoer, horeca, musea en recreatieve locaties. Goede beschikbaarheid en uitvoering van pgb- en Wmo-voorzieningen gaan me aan het hart.


Lindy Brouwer-van Laarhoven
Ondersteuner
Als enige in deze lijst woon ik niet in Utrecht maar in Apeldoorn. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ik heb Japans gestudeerd en werk al 10 jaar als zzp’er in diverse functies.
Als ondersteuner van de Wmo Cliëntenraad zie ik hoe belangrijk het is voor mensen met een beperking om steun te krijgen zodat ze zo kunnen leven zoals zij dat graag willen, net als ieder ander. Ik zet me daarom graag in voor een zo goed mogelijk Wmo beleid in de gemeente Utrecht.


Pim Bout
AdviseurLeden:

 

Frank van der Pas
Ik ben afgestudeerd klinisch psycholoog met veel interesse in hoe de omgeving inwerkt op het individuele welzijn van mensen. De laatste jaren (tot aan mijn pensioen) heb ik bij Per Saldo, de belangenvereniging voor budgethouders, gewerkt. Het persoonsgebonden budget is een belangrijk middel om persoonlijk grip te houden op je eigen ontwikkelingen. Via de Wmo kan eigen regie ingezet worden. Goede voorlichting is belangrijk over het pgb in zorg en aanpassingen.
Omdat ik een dodelijke vorm van kanker heb maak ik gebruik van de Wmo voor diverse praktische aanpassingen, zoals decubitus matras en mobiliteit. Eigen regie staat voor mij voorop en daarom neem ik deel aan de Wmo Cliëntenraad.


Fuat Akbulut


Jenny Hasselbaink
Mijn naam is Jenny Hasselbaink, ik ben van Surinaamse afkomst. Ik zit al 41 jaar in de ouderenzorg en zie dat migrantenouderen niet de juiste weg weten naar Wonen, Welzijn en Zorg. Ik ben bij de Wmo Cliëntenraad om deze doelgroep een stem te geven.


Annelies de Jong
Ik ben namens het Solgu lid van de Wmo-Cliëntenraad. Het Solgu werkt in het belang van mensen met een handicap of chronische ziekte. De uitvoering van de Wmo in Utrecht heeft mijn aandacht omdat het een wet is die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking. Hoe beter die ondersteuning, hoe beter je kunt doen wat je leuk en belangrijk vindt. En dat is belangrijk, omdat je alleen dan normaal mee kunt doen als ieder ander.
Heb je de juiste hulpmiddelen? De juiste zorg of begeleiding? Woningaanpassingen? Als dat niet in orde is wil ik dit weten. Alleen dan kan ik onderzoeken of het anders of sneller moet. Lees meer over het Solgu en wat u kunt doen om mee te helpen: http://www.solgu.nl/mee-doen/


Marianne Komen


Reinie Groothoff


Seppe Jenner


Willem Krijnen


Aad Burger
Namens de ouderenorganisatie COSBO stad Utrecht ben ik lid van de Wmo Cliëntenraad. Ik ben jurist, oud-lid van de gemeenteraad PvdA. Wegens postpoliosyndroom ben ik rolstoelgebruiker.


terug naar samenstelling en structuur

« terug