De privacyverklaring geldt voor alle verwerkingen van persoonsgegevens via de Wmo Cliëntenraad Utrecht (hierna de Cliëntenraad) website en het contactformulier.

Wat zijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten over een persoon en die direct of indirect tot die persoon te herleiden zijn.

Bescherming van persoonsgegevens
Iedereen heeft recht op privacy. Daaronder valt ook het beschermen van persoonsgegevens. Voor alle persoonsgegevens die wij als Cliëntenraad verwerken geldt dat wij hier zeer zorgvuldig en vertrouwelijk mee omgaan. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevens- bescherming en ons eigen beleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor het uitvoeren van contacten moet de Cliëntenraad in veel gevallen persoonsgegevens van onze bezoekers verwerken. Als u contact zoekt verwerken wij uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die wij daarbij mogelijk verwerken:
• Naam, adres en woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres

Wanneer mogen wij uw gegevens verwerken
De Cliëntenraad verwerkt persoonsgegevens als wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, gerechtvaardigd belang, en publiekrechtelijk taak. De grondslag gerechtvaardigd belang gebruikt de Cliëntenraad niet voor de uitvoering van haar wettelijke taken. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk en verenigbaar zijn voor het doel waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken. De genoemde persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doelen:
• Behandelen van meldingen
• Beantwoorden van vragen per e-mail
• Maken van afspraken
• Verzenden van informatie

Bewaartermijnen
De Cliëntenraad zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Op grond van de archiefwet zijn wij in sommige gevallen verplicht op gegevens een bepaalde termijn te bewaren.

Opvragen of delen van uw persoonsgegevens
De Cliëntenraad vraagt uw persoonsgegevens niet zomaar op bij andere organisaties en personen en deelt deze ook niet zomaar.

Beveiliging van persoonsgegevens
De Cliëntenraad neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen voeren wij door op basis van de gemeentelijke beveiligingsnormen.

Contact
Voor vragen over deze privacyverklaring of de bescherming van persoonsgegevens, neem contact op met de Cliëntenraad: info@wmoclientenraadutrecht.nl.

Meer informatie
Zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Proclaimer

De Wmo Cliëntenraad Utrecht (hierna de Cliëntenraad) is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Mocht u op de website toch iets tegenkomen dat niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie op prijs. Geef uw reactie door aan info@wmoclientenraadutrecht.nl.

Links naar andere websites
De website kan links naar websites van derden bevatten. De Cliëntenraad is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze derden-websites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze derden-websites.

Cookies

Wat zijn cookies en hoe gebruikt de Wmo Cliëntenraad Utrecht (hierna de Cliëntenraad) deze?
Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren, wordt op de website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat tijdelijk op uw harde schijf wordt geplaatst door een webserver. De Cliëntenraad kan deze cookies niet herleiden tot een individu, verzamelt via cookies geen verdere persoonlijke gegevens en gebruikt de informatie niet voor andere doeleinden dan hier omschreven.
Wij gebruiken cookies voor 2 doeleinden:
• Tracking cookies: worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden.
• Analytics cookies: worden gebruikt om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. De Cliëntenraad gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoefte van de bezoekers.
U kunt cookies weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Via de help-functie van uw browser vindt u meer informatie over cookies.


terug naar contact