De Wmo-Cliëntenraad wil graag weten of (wens)ouders met een beperking hulpmiddelen, zorg of ondersteuning nodig hebben bij het ouderschap. En of ze die krijgen via de Wmo. We willen onderzoeken of dit momenteel goed is geregeld. Daar is weinig over bekend.

Met ‘beperkingen’ bedoelen we onder andere een chronische of  langdurige ziekte, fysieke beperkingen, verstandelijke/intellectuele beperkingen, blindheid, slechtziendheid, doofheid, slechthorendheid, neurodivergentie (bijvoorbeeld autisme, adhd) en psychische klachten. Zowel positieve, negatieve als neutrale ervaringen zijn voor ons belangrijk om mee te nemen in het onderzoek. Het is ook mogelijk dat iemand anders de vragenlijst voor jou of samen met jou invult.

Wil je ons helpen? Vul dan deze vragenlijst in. Je kunt hem invullen als je:
– Eén of meerdere beperkingen hebt en
– Ouder of wensouder bent en
– In Utrecht woont

Alvast heel erg bedankt!
Voor vragen, mail info@wmoclientenraadutrecht.nl.

Deel dit bericht: