Nieuws

Uitbreiding diensten Buurt Mobiel

Sinds kort kunnen wijkbewoners van Overvecht, Zuilen, Ondiep en Noordoost ook gebruik maken van de diensten van Buurt Mobiel. Inwoners van deze wijken kunnen nu met Buurt Mobiel naar de Utrechtse ziekenhuizen en naar het vaccinatiecentrum in Houten en die in de Jaarbeurs reizen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.buurtmobiel.com of bellen met […]

lees bericht »

Cliëntenorganisaties willen meer overheidssubsidie

Cliënten- en patiëntenorganisaties willen meer geld van de overheid om het cliëntenperspectief in beleidskwesties te vertegenwoordigen. In aanloop naar het Tweede Kamerdebat over governance in de zorg schrijven de drie koepelorganisaties: ‘Met de huidige financiële middelen kunnen PG-organisaties (landelijk, regionaal en lokaal) hun rollen en taken nauwelijks waarmaken.’ Het cliëntenperspectief wordt steeds beter gezien, constateert […]

lees bericht »

Valysvervoer tijdens avondklok

Op donderdag 21 januari is bekend gemaakt dat er vanaf zaterdag 23 januari tussen 21.00 en 4.30 uur een avondklok van toepassing is. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 9 februari.Deze maatregel heeft ook gevolgen voor het Valysvervoer. U kunt nog steeds ritten bestellen, echter moet u vanaf zaterdag 23 januari om uiterlijk 21.00 uur […]

lees bericht »

Regeling tegemoetkoming zorgkosten vereenvoudigd voor 2020

13 januari 2020 – Mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de zorgkosten toegekend krijgen. Vorige week heeft het college van B&W Utrecht besloten dat degenen die in 2019 een bijdrage hebben ontvangen, deze in 2020 automatisch krijgen toegekend. Dat betekent dat deze groep het niet hoeft aan […]

lees bericht »

Onderzoek EenVandaag: geldtekort dwingt gemeenten tot strenger beleid

Onderzoek onder 151 gemeenten toont aan dat geldtekort leidt tot strenger beleid bij het toelaten van mensen tot sociale voorzieningen. De coronacrisis maakt het er niet beter op.

lees bericht »

Artikel Wmo Cliëntenraad Utrecht in Informatiekrant

In december 2020 is de Informatiekrant Zorg en Ondersteuning huis aan huis verspreid in Utrecht. Hierin vindt u een overzicht van waar u in Utrecht terecht kunt voor betrouwbare hulp, bijvoorbeeld op het gebied van zelfstandig blijven wonen, mantelzorg of jeugdhulp. Lees vooral het artikel over de Wmo Cliëntenraad Utrecht en wat wij voor u […]

lees bericht »

Het verschil durven maken

Lees hier het hele verslag over de toekomst van de Wmo: ‘Het verschil durven maken – Samen ouder worden in een andere verhouding tussen inwoners en overheid.’ Een uitgave van het expertiseteam ‘Reikwijdte rol gemeenten in de Wmo t.a.v. oudere inwoners met een zorgvraag’ in opdracht van het bestuur van de VNG.

lees bericht »

Inspectie vraagt minister in te grijpen bij falend Wmo-toezicht

Het toezicht van gemeenten op de Wmo is nog altijd niet goed genoeg en wordt op punten zelfs slechter. Dat is het keiharde oordeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in haar rapportage over 2019. De inspectie stuurt het rapport naar minister De Jonge (VWS) met het advies om te onderzoeken of een vorm […]

lees bericht »

Geweigerd in supermarkt door beperking

‘Als u geen kar of mandje neemt, kunt u hier niet winkelen.’ Radar ontvangt berichten van mensen die door hun fysieke beperking de deur van hun vertrouwde supermarkt worden gewezen. Hoe reageren warenhuizen op deze meldingen? En wat kun je doen als je omwille van de coronaregels gediscrimineerd wordt? ‘De anderhalvemetersamenleving is niet op ons ingesteld.’ […]

lees bericht »

Per Saldo nieuwsbrief: Pgb zorg weer sluitpost

Van Per Saldo – Er is nog steeds geen regeling om niet-geleverde zorg weer door te betalen. Er is toegezegd dat dit weer moet kunnen, maar er komt maar geen oplossing. Ondanks onze oproepen op deze site en in Hart van Nederland, en onze druk in de lobby. In de tussentijd kunnen budgethouders hun zorgverleners niet […]

lees bericht »

Facturen eigen bijdrage Wmo van de eerste 7 maanden komen later

Facturen eigen bijdrage Wmo van de eerste 7 maanden komen later. Voor eind december 2020 zijn alle facturen verstuurd door het CAK. Vanaf oktober 2020 ontvangt een Wmo-klant maandelijks facturen.

lees bericht »

Veilig en verantwoord op reis met Valys

Het kabinet heeft (opnieuw) maatregelen genomen met betrekking tot het coronavirus, gelukkig heeft dit geen directe invloed op het Valysvervoer. Wij vinden het wel belangrijk om u te informeren over de nog altijd geldende regels en richtlijnen met betrekking tot het vervoer. Het is nog steeds verplicht om tijdens de rit een mondkapje te dragen, […]

lees bericht »
/

Lees ook onze verslagen en adviezen.

« teruglees verder »