De besluitvorming over ratificatie van het facultatief protocol bij het VN-verdrag Handicap is na 5 jaar nog niet rond. Ieder(in) roept de Kamer op om alsnog duidelijkheid te geven hierover. Donderdag 20 mei bespreekt de Kamer de stand van zaken rond de besluitvorming over het facultatief protocol.

Uitspraak over individueel recht

Met het facultatief protocol kun je als persoon bij het VN-comité in Geneve een uitspraak over je individuele recht krijgen als dat via nationale wetgeving niet lukt. Ook het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-verdrag voor de sociale en economische rechten kennen zo’n protocol. Ook voor deze protocollen blijft besluitvorming uit.

Impasse duurt voort

Belangenorganisaties van mensen met een beperking en mensenrechtenorganisaties hebben herhaaldelijk gevraagd om duidelijkheid over het inhoudelijke standpunt van de regering over wel of niet ratificeren van de facultatieve protocollen. De reacties vanuit de bewindspersonen geven geen duidelijkheid. Samen met het Kinderrechten collectief, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten en mede namens de Alliantie VN-verdrag Handicap roept Ieder(in) de Kamer op om de huidige impasse te doorbreken.

Bron: Ieder(in), mei 2021

Deel dit bericht: