Margreet Ramaker (VVD) en Ingeborg Hornsveld (GroenLinks) hebben onlangs, in samenwerking met Solgu, een motie opgesteld en ingediend. De motie dringt aan op het opnemen van de Wmo cliëntenraad in doelstelling 5 uit de Programmabegroting 2023, omdat niet over maar met cliënten gesproken hoort te worden. Daarnaast vinden de indieners dat de Wmo Cliëntenraad waardevolle adviezen uitbrengt, waardoor het Wmo-beleid in de gemeente Utrecht verbeterd wordt. De motie is aangenomen!
Lees hier de volledige tekst.

Deel dit bericht: