De dagbesteding van ggz-cliënten wordt vanaf nu betaald vanuit de Wmo, en dus door gemeenten. Over hoeveel cliënten het gaat is onbekend en dat baart gemeenten zorgen, want ze hebben geen afspraken met het Rijk voor extra geld voor deze nieuwe Wmo-uitgaven.Veel ggz-cliënten met dagbesteding krijgen deze vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Terwijl het eigenlijk onder de Wet maatschappelijke opvang (Wmo) valt. Nu het zorgprestatiemodel per 1 januari dit jaar is ingevoerd moet er ook maar gelijk een einde komen aan deze loophole, vindt VWS. Vanaf dit jaar moet iedereen voor dagbesteding aankloppen bij het Wmo-gemeenteloket, meldt Binnenlands Bestuur.

Zevenduizend

Over hoeveel mensen het gaat, is onbekend. Cliëntenorganisatie MIND schatte het op zes- à zevenduizend mensen. Gemeenten zaten niet bepaald te wachten op een nieuwe, grote groep die aanspraak kan maken op de Wmo. Ze komen al moeilijk uit met de gelden die ze van het Rijk voor de Wmo krijgen.

Ondersteuning

Het Rijk heeft geen extra geld beloofd voor deze groep, omdat deze cliënten volgens VWS altijd al onder de Wmo vielen. “Geneeskundige begeleiding is verzekerde zorg en dat blijft zo. Ondersteunende begeleiding is en blijft niet verzekerd en valt onder het domein van de Wmo”, aldus een woordvoerder van VWS tegen Binnenlands Bestuur.

Voorrang

De Vereniging Nederlandse Gemeenten raadt gemeenten aan om met deze ggz-cliënten te kijken wat een ‘passende oplossing is’ en deze aanvragen zelfs voorrang geven, om de continuïteit van de ondersteuning zo veel mogelijk te waarborgen.

Bron: Skipr, Stella ten Houte de Lange

Deel dit bericht: