“Ik raak twee cliënten met veel uur kwijt en krijg er vier voor terug. Nu moet ik drie of vier huizen op
één dag schoonmaken! Dat betekent drie of vier keer de zware huishoudelijke taken als stofzuigen en
dweilen. Zo hou ik het werk niet lang meer vol.¨
Dit vertelt een huishoudelijke hulp in Utrecht. Het is één van de consequenties van het huidige
beleid van de gemeente. Er zijn grote wachtlijsten én er is een tekort aan personeel. De gemeente wil dit oplossen door nieuwe cliënten maar twee uur per week hulp te geven en bestaande cliënten (als dit kan) te korten op hun uren.

De FNV Zorg & Welzijn vindt dit geen oplossing. Hieronder hun bericht:
Er is een behoorlijke groep cliënten voor wie twee uur gewoon te weinig is. Mensen met ernstig
lichamelijke beperkingen; dementerenden; mensen met psychosociale problemen. De gemeente wil
toch juist dat we een signalerende en ondersteunende taak hebben? Dat kan niet als we als een
tornado door een huis moeten vliegen. Daarbij komt dat het werk fysiek veel te zwaar is om drie of zelfs vier huizen op een dag schoon te maken. Dan gaan medewerkers af haken. En we hebben al zoveel collega’s verloren door de aanbesteding en de tweedeling van de stad.

Daarom roept FNV Zorg & Welzijn de gemeente op om:

  1. Indicatie van het aantal uren zorg moet gedaan worden door het Buurtteam.
  2. Het beleid moet niet zijn om zo min mogelijk uren te indiceren, maar om op basis van
    maatwerk te bepalen wat nodig is.
  3. Om medewerkers niet fysiek te zwaar te belasten twee, hoogstens drie klanten per dag.
  4. Het minimumloon van medewerkers op 14 euro zetten.

Ben je het hiermee eens? Steun de FNV dan in deze strijd! In het belang van de medewerkers én de cliënten. Deel je verhaal via mailadres gonnie.oosterbaan@wxs.nl, of lever het op papier af bij het FNV
Vakbondshuis Utrecht, Amsterdamsestraatweg 141 t.a.v. Wij zijn de Thuiszorg/Gonnie Oosterbaan.
Of kom naar de volgende bijeenkomst Huishoudelijk Zorg Utrecht georganiseerd door FNV Zorg en
Welzijn op 19 april in het Vakbondshuis, Amsterdamsestraatweg 141 vanaf 19.30 uur. Ook mensen
die (nog) geen lid van FNV zijn, zijn welkom.

Deel dit bericht: