Heb je een rolstoel of een ander hulpmiddel via de Wmo? Laat ons weten wat jouw ervaringen met de levering en reparatie(s) zijn! Laat je stem horen via ons. Op dinsdag 20 december is er een raadsinformatiebijeenkomst (RiB) over hulpmiddelen georganiseerd door een aantal politieke partijen. Gemeenteraadsleden gaan in gesprek met cliënten, aanbieders, ambtenaren en overige belangstellenden. De raadsleden vinden deze RiB nodig omdat er signalen zijn dat levering en reparatie van (maatwerk-)hulpmiddelen vaak moeizaam gaat. Cliënten moeten soms erg lang wachten tot de leverancier hulpmiddelen levert of reparaties uitvoert. Na levering of reparatie zijn cliënten niet altijd goed geholpen en moeten zij weer lang wachten.
De raadsleden willen meer informatie over de systematiek van de levering en aanpassing van hulpmiddelen. Waar zitten de knelpunten en de kansen om dit systeem te verbeteren? Ze willen de volgende vragen beantwoord zien:
– Hoe verloopt de samenwerking tussen cliënt, aanbieder en de gemeente?
– Waar kan een cliënt terecht met klachten? Wat als dat contact niet naar tevredenheid verloopt? Hoe wordt klanttevredenheid gemeten?
– Wat zijn mogelijkheden om een cliënt meer in een ‘regie positie’ te brengen?
– Welke oplossingen hebben de betrokkenen en wat zijn op dit moment belemmeringen om dit door te voeren?

Heb je ervaring met de aanvraag en levering of reparatie van een hulpmiddel? Meld het aan ons. Mail naar info@wmoclientenraadutrecht.nl. Bedankt voor je inbreng!

Deel dit bericht: