informatie van de gemeente Utrecht

Onlangs is landelijk afgesproken dat de nieuwe procedure van het in rekening brengen en de inning van het abonnementstarief voor de eigen bijdragen Wmo niet per 1 januari, maar gefaseerd tussen 1 januari en 31 maart wordt ingevoerd. De nieuwe procedure heeft te maken met de aanlevering van wie welke zorg krijgt door gemeenten.

Belangrijkste reden is dat de ICT-systemen van het CAK weliswaar gereed zijn, maar nog onvoldoende getest om er zeker van te zijn dat de aanlevering van facturen voor de bijdrage vanaf januari voor alle Wmo-cliënten in het land goed gaat verlopen.

Wat betekent dit voor cliënten:

  • In de procedure tot nu toe wordt de eigen bijdrage (€ 17,50) achteraf één keer per vier weken door het CAK in rekening gebracht op basis van berichtenverkeer vanuit de aanbieders. De nieuwe procedure is dat het CAK de eigen bijdrage één maal per maand (€ 19,00) aan het begin van de maand in rekening brengt op basis van de gegevens die gemeenten aanleveren. Dit zou betekenen dat huidige cliënten in januari twee nota’s krijgen. Hierover zijn zij geïnformeerd en er is een bericht op internet gezet.
  • Nu gaat de invoering van de nieuwe werkwijze geleidelijk. Er wordt begonnen met een klein aantal gemeenten en dat wordt stapsgewijs verder uitgebreid. De bedoeling is dan dat eind maart de nieuwe werkwijze volledig voor het hele land is ingevoerd. Dit betekent voor cliënten, zowel bestaande als nieuwe, dat zij voorlopig geen facturen krijgen voor de eigen bijdragen en vervolgens dan een factuur voor een aantal maanden (max drie volgens de huidige planning). De informatie hierover op de website van de gemeente is aangepast. Er kunnen pas concrete uitspraken worden gedaan als bekend is wanneer Utrecht mee gaat in de nieuwe werkwijze.
Deel dit bericht: